Verdroogde heide 2018 | Heathland drought 2018

Nederlands


Door de extreme droogte is de vegetatie op vele plaatsen behoorlijk beïnvloed. Dit is vooral goed zichtbaar in de droge heide, waar ogenschijnlijk dode struik- en kraaiheiplanten fel oranje kleuren. Of ze ook écht dood zijn moet volgend jaar blijken. In ieder geval is het zeer interessant om te zien dat van twee naast elkaar groeiende planten er soms een geheel uitgedroogd is terwijl de ander er nog prima bijstaat. Wellicht speelt de bewortelingsdiepte hierbij een belangrijke rol. Mochten de oranje verdroogde individuen dood zijn dan heeft er in ieder geval een sterke natuurlijke selectie plaatsgevonden, waarbij de individuen overleefd hebben die voldoende diep wortelden, of andere eigenschappen hebben die ze droogtetoleranter maakten. Daardoor zijn de populaties dan meteen beter aangepast aan ongetwijfeld nog komende jaren met extreme droogte. Hetzelfde proces, maar minder zichtbaar, speelt zich natuurlijk ook in andere populaties van planten en dieren af, waarbij we ons vooral zorgen moeten maken over de kleine, geïsoleerde populaties van bedreigde soorten, die vaak veel van hun genetische diversiteit verloren hebben en daardoor minder goed op dit soort extreme weervariaties kunnen reageren. Bovendien produceren zulke populaties door inteelt ook nog eens kreupele nakomelingen, zodat ze na het instorten minder makkelijk opkrabbelen. Met onze stichting Science4Nature houden we de bedreigde soorten waar we aan werken ook in dit opzicht de komende tijd goed in de gaten!

English


The extreme drought has affected the vegetation enormously in many places. This is best visible in the dry heathlands, where apparently dead plants of heather (Calluna vulgaris) and Crowberry (Empetrum nigrum) have turned into a vivid orange. Whether or not they are really dead or only dried out aboveground will become apparent later on. In any case, it is very interesting to notice that of two adjacent shrubs one has dried out entirely whereas the other appears completely healthy and is richly flowering. Rotting depth probably plays an important role in this different response. Should the orange individuals have died completely, we have witnessed a case of strong natural selection, with only the deeper-rooting or otherwise more drought-tolerant individuals surviving. As a consequence, the heather populations have become better adapted to undoubtedly following extreme drought events. The same process, but perhaps less visible, has no doubt also occurred in populations of other plants and animals in dry habitats. In this context we need to worry particularly about the small and isolated populations of many endangered species, which often have already lost a great deal of the genetic diversity required to respond to extreme weather events. Moreover, such populations also produce fewer and less fit offspring, so that their recovery is hampered significantly. With our foundation Science4Nature, we will closely monitor the populations of endangered species we are working on in this respect!


Tags: , , , ,

Leave a reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.